Call +84.99.6656.999 for ADS 01

'Người gốc Việt nếu yêu ông Trump hãy rời California đến Florida'

02/11/2020 (11:31:00)

Anh Đinh Công Bằng, một cử tri gốc Việt tại Florida, nói rằng bang tranh chấp này mới là nơi lá phiếu của cử tri có thể định đoạt cuộc bầu cử, thay vì California.

Zing Podcast - Anh Đinh Công Bằng, một cử tri gốc Việt tại Florida, nói rằng tiểu bang tranh chấp này mới là nơi lá phiếu của cử tri có thể định đoạt cuộc bầu cử, thay vì California - nơi có rất đông người Việt với quan điểm ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Zing Podcast Team

Host: Lê Phát
Biên tập: Thao Bui
Đồ hoạ: Anh Đồng - Minh Hồng
Hậu kỳ: Quyen Ly
Kỹ thuật phòng thu: Tiến Phương Studio
Hỗ trợ: Trương Khởi

Theo: NEWS.ZING.VN


Thế giới (Tin trước)