Call +84.99.6656.999 for ADS 01

6 trường hợp không được đăng ký thường trú, tạm trú

15/07/2021 (15:48:29)


Người có chỗ ở nằm trong khu vực cấm xây dựng, khu vực lấn chiếm, đang có tranh chấp, khiếu nại hoặc đã có quyết định thu hồi đất sẽ không được đăng ký thường trú, tạm trú.

Luật Cư trú 2020 quy định từ nay, người dân có thể đến trụ sở công an cấp xã để đăng ký thường trú, xin nhập hộ khẩu hoặc khai báo tạm trú, thay vì phải đến các cơ quan cấp huyện, tỉnh như trước đây.

Khoản 1 Điều 20 của luật trên cũng nêu khi người dân mua nhà ở bất kỳ tỉnh, thành nào và chứng minh quyền sở hữu chỗ ở hợp pháp đó thì ngay lập tức, họ có thể đăng ký thường trú tại nơi ở đó.

Một điểm mới đáng chú ý của Luật Cư trú 2020 được thể hiện trong Điều 23 của luật này, đó là quy định 6 địa điểm, vị trí không được đăng ký thường trú hay tạm trú.

6 địa điểm, vị trí không được đăng ký thường trú, tạm trú

1. Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng.

2. Khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

3. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

4. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại nhưng chưa được giải quyết.

5. Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà Nước; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

6. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo luật sư Nguyễn Tiến Dũng (Đoàn luật sư Hà Nội), Điều 23 Luật Cư trú 2020 đề ra những quy định mới so với luật cũ. Đây là những cơ sở pháp lý để người dân tham khảo khi làm thủ tục nhập hộ khẩu tại nơi họ cư trú.

Ngoài ra, việc đưa ra những địa điểm không được đăng ký thường trú mới cũng giúp người dân phân biệt rõ khi mua bán bất động sản, nhà ở, tránh nguy cơ bị thiệt hại về tài sản.

Hoàng Lam

Theo: ZINGNEWS.VN


Pháp luật (Tin trước)


Cryptocurrency USDT-BTC on BITTREX

Last
Bid
Ask
High
Low
Vol. BTC
Vol. USDT
Open Buy
Open Sell
Pháp luật (Tin mới)
Pháp luật (Tin trước)
Call +84.99.6656.999 for ADS 05