Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Chấm dứt hợp đồng với công ty trong đợt dịch, tôi có được đền bù?

22/07/2021 (06:35:03)


Luật sư cho biết nếu đôi bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, công ty sẽ phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Thời hạn tối đa hoàn tất việc chi trả là 30 ngày.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty tôi buộc phải cắt giảm lao động. Mới đây, tôi và công ty đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn một năm.

Vậy tôi có quyền yêu cầu công ty chi trả bồi thường trong một năm hợp đồng còn lại không?

Luật sư Thái Phương Quế - Đoàn Luật sư Hà Nội

Khoản 1, Điều 46 Bộ luật lao động 2019 quy định khi hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 34 luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên.

Về mức trợ cấp, mỗi năm làm việc của người lao động được trợ cấp nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 36 luật này.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Do đôi bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, công ty không có trách nhiệm đền bù một năm hợp đồng còn lại. Trường hợp người lao động và công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thuộc quy định tại Khoản 3, Điều 34 Bộ luật lao động 2019 nên công ty sẽ chỉ có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho bạn.

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ những trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 1, Điều 48 Bộ luật lao động 2019 sẽ được kéo dài thời hạn, tối đa 30 ngày.

Độc giả Trần Anh Dũng

Theo: ZINGNEWS.VN


Pháp luật (Tin trước)