Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Công ty nợ lương trong mùa dịch, tôi có được tự chấm dứt hợp đồng?

19/07/2021 (06:39:09)


Luật sư cho biết do không được trả lương đúng hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty theo quy định của Bộ luật lao động 2019.

Dịch Covid-19 bùng phát khiến công ty tôi làm ăn thua lỗ và nợ lương nhân viên suốt 4 tháng qua. Hiện, kinh tế gia đình tôi đã cạn kiệt.

Tôi muốn nghỉ việc tại đây để tìm kiếm cơ hội tại một chỗ làm mới. Liệu tôi có được tự ý chấm dứt hợp đồng với công ty không?

Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn Luật sư Hà Nội

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trong các quyền cơ bản của người lao động được ghi nhận tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Bộ luật lao động 2019.

Điểm b, Khoản 1, Điều 37 Bộ luật lao động 2019 quy định nếu người lao động không được trả lương hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký, đây sẽ là căn cứ để họ đơn phương chấm dứt hợp đồng với người sử dụng lao động.

Do công ty đã nợ lương của bạn 4 tháng, bạn có đủ điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, bạn vẫn phải tuân thủ thời gian báo trước với người sử dụng lao động khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Theo đó, trong trường hợp người lao động không được trả lương đầy đủ, thời hạn báo trước việc chấm dứt hợp đồng cho người sử dụng lao động sẽ là 3 ngày.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định, công ty sẽ phải thanh toán cho bạn đầy đủ các khoản tiền còn nợ, cụ thể ở đây là 4 tháng lương vừa qua. Ngoài ra, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Độc giả Đậu Ngọc Nhi

Theo: ZINGNEWS.VN


Pháp luật (Tin trước)