Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Đại hội đồng ý Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử

01/02/2021 (09:30:16)

Trong Nghị quyết được thông qua, Đại hội đồng ý ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư khóa XII, tái cử Ban chấp hành, Bộ Chính trị khóa XIII để bầu giữ chức Tổng bí thư khóa XIII.

 • Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
 • Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội
 • Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII
 • Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội

Trực tiếp bế mạc Đại hội Đảng XIII Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc, 200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ ra mắt Đại hội.

 • Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội XIII

  Theo Nghị quyết, Đại hội thông qua báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành điều lệ đảng của Ban chấp hành Trung khóa XII. Theo đó, Đại hội thông qua việc không sửa đổi điều lệ Đảng hiện hành.

  Đồng thời Đại hội giao Ban chấp hành Trung ương khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, để điều chỉnh, thông qua một số quy định, hướng dẫn của Trung ương, tăng cường kiểm tra giám sát, để đảm bảo thi hành nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng,

 • Một số mục tiêu kinh tế tầm nhìn đến năm 2045

  Đồ họa: Như Ý.

  be mac dai hoi XIII anh 1

 • Đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam là nước phát triển

  Ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII.

  Theo dự thảo Nghị quyết, phấn đầu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam là nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Đến năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

  Đến năm 2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có mức thu nhập trung bình cao.

  Đến năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao.

  Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII cũng đưa ra một số định hướng chủ yếu cho 5 năm tới. Theo đó, mục tiêu kinh tế tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đạt khoảng 4.700-5.000. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GDP đạt khoảng 45%. Tốc độ tăng năng suất đạt khoảng 6,5%/năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 25% GDP, kinh tế số chiếm tỷ trọng 20% GDP.

 • "Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất"

  Tổng bí thư hứa toàn bộ Ban chấp hành khóa XIII sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, quy báu của Đảng, dân tộc ta; tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng. Ông nhấn mạnh Ban chấp hành sẽ quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

  “Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ trong các văn kiện sắp tới”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

  Nhiệm kỳ tới, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh nước ta có rất nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách. Ông cho rằng tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn, học tập để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

  Thay mặt 200 ủy viên Trung ương khóa mới, Tổng bí thư hứa Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”.

  Nhân dịp năm mới, ông chúc các đại biểu, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 • Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XIII phát biểu

  Thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến.

  “Tôi xin được thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XIII và với tình cảm cá nhân, xin chân thành cảm ơn Đại hội, các đại biểu đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ đại hội; giao cho chúng tôi những trọng trách hết sức lớn là và vô cùng vinh dự”, ông mở đầu bài phát biểu.

  “Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.


  Tổng bí thư: 'Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn' Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XIII phát biểu ý kiến. Ông nhấn mạnh vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn và lưu ý không được chủ quan.

 • Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội

  200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết ra mắt Đại hội. 

  Trong số 200 thành viên Ban chấp hành Trung ương, có 62 bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 19 ủy viên là nữ, 13 ủy viên là người dân tộc thiểu số. Về chức danh, có 2 ủy viên là phó thủ tướng, 15 ủy viên là các bộ trưởng, thứ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

 • Ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối

  Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, đọc báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

  Theo ông Thưởng, với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư khóa XIII.

  Theo đó, Bộ Chính trị khóa XIII gồm có 18 người. Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

  Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 người; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

  Ảnh: VTV.

  be mac dai hoi XIII anh 2

 • Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng

  Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đoàn thư ký, thông tin một số nội dung trong văn kiện Đại hội XIII.

  Theo đó, Đại hội đã đồng ý với định hướng phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta là nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại có thu nhập vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

  Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta là nước phát triển có thu nhập trung bình cao.

  Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 đạt 6,5-7%/năm.

 • Nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc

  Tới dự phiên làm việc cuối cùng của Đại hội XIII có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

  Cùng với đó là các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

  Ảnh: VTV.

  be mac dai hoi XIII anh 3

  be mac dai hoi XIII anh 4

 • Báo chí quốc tế quan tâm đặc biệt đến Đại hội XIII

  Nhiều hãng tin lớn trên thế giới đưa tin, các bài bình luận sát sao về Đại hội XIII của Đảng và những nội dung nhân sự quan trọng. Các cơ quan thông tấn thế giới xem cuộc chiến chống tham nhũng và chống dịch Covid-19 là những thành tựu quan trọng của Việt Nam dưới thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Cùng với đó, Việt Nam trong nhiệm kỳ qua chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, và là một trong số ít các quốc gia vẫn có tăng trưởng dương trong năm 2020, ở mức gần 3%. Cơ quan báo chí quốc tế nhìn nhận ông Nguyễn Phú Trọng có điều kiện để đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng sau khi tái đắc cử.

  Ảnh: Thuận Thắng.

  be mac dai hoi XIII anh 5

 • Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư

  Ngày 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Ảnh: TTXVN.

  be mac dai hoi XIII anh 6

 • 10 trường hợp 'đặc biệt' vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

  Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 10 trường hợp đặc biệt gồm 2 người ở cấp Bộ Chính trị và 8 ủy viên là tái cử hoặc lần đầu tham gia Trung ương.

  Đồ họa: Như Ý.

  be mac dai hoi XIII anh 7

 • 80 người trúng cử lần đầu vào Ban chấp hành Trung ương

  Đại hội Đảng XIII bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong đó có 120 Ủy viên Trung ương khóa XII tái đắc cử, 80 người trúng cử lần đầu. Ủy viên Trung ương khóa XIII trẻ nhất là 42 tuổi.

  Trong số 180 ủy viên chính thức, có 19 ủy viên trung ương là nữ, 13 người là dân tộc thiểu số.

  Đồ họa: Phượng Nguyễn.

  be mac dai hoi XIII anh 8

 • Hơn 1.500 đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

  Chiều 30/1, Đại hội XIII đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người (180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết). Kết quả được công bố ngay tối cùng ngày.

  Theo kết quả, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đắc cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

  Ngoài ra, có 6 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm các ông, bà: Phạm Minh Chính (Trưởng ban Tổ chức Trung ương); Vương Đình Huệ (Bí thư Thành ủy Hà Nội); Võ Văn Thưởng (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương); Phạm Bình Minh (Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao); Tô Lâm (Bộ trưởng Công an); Trương Thị Mai (Trưởng ban Dân vận Trung ương)...

  Ảnh: Thuận Hải.

  be mac dai hoi XIII anh 9

 • Đại hội rút ngắn một ngày so với kế hoạch

  Ngày 30/1, Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc rút ngắn một ngày so với dự kiến. Theo kế hoạch, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 2/2, tuy nhiên, sau đó rút ngắn để bế mạc ngày 1/2.

  Tuy vậy, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức Trung ương, cho biết quy trình nhân sự khóa XIII vẫn được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hoá cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm chức danh.

  Ảnh: Thuận Thắng.

  be mac dai hoi XIII anh 10

Hiếu Công - Sơn Hà

Theo: NEWS.ZING.VN


Thời sự (Tin trước)