Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII

31/01/2021 (14:30:08)


Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

I- BỘ CHÍNH TRỊ

 1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước
 2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng
 3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
 4. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
 5. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công Thương, kiêm Phó ban Kinh tế Trung ương
 6. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
 7. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
 8. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính
 9. Ông Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
 10. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an
 11. Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
 12. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 13. Ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 14. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM
 15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
 16. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
 17. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương
 18. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

II- BAN BÍ THƯ

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

 1. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 2. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 3. Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
 4. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ
 5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

III- Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 người; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Hoài Thu

Theo: NEWS.ZING.VN


Thời sự (Tin trước)