Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Giá điện mặt trời giảm về hơn 1.640 đồng một kWh

06/04/2020 (20:16:38)


Ngày 6/4, Thủ tướng ban hành quyết định 13/2020 cơ chế giá cho điện mặt trời, thay thế Quyết định 11/2017 hết hiệu lực từ 30/6/2019. So với giá mua điện áp dụng trước 30/6/2019 (mức chung là 9,35 cent một kWh), giá mua dự án điện mặt trời giảm đáng kể. 

Giá mua điện dự án điện mặt trời mặt đất là 7,09 cent (1.644 đồng) một kWh, giảm hơn 440 đồng mỗi kWh so với quy định trước đây. Còn giá điện mặt trời nổi là 7,69 cent (tương đương 1.783 đồng), và điện mặt trời mái nhà là 8,38 cent  (khoảng 1.943 đồng) một kWh.

Các mức giá này chưa gồm thuế VAT, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VND/USD và áp dụng trong 20 năm từ ngày dự án vận hành thương mại.

Công nghệ điện mặt trời
Giá điện trước 30/6/2019 (đồng/kWh) Giá điện sau 30/6/2019 (đồng/kWh) Tương đương cent/kWh
Điện mặt trời nổi 2.086 1.783 7,69
Điện mặt trời mặt đất 2.086 1.644 7,09
Điện mặt trời mái nhà 2.086 1.943 8,38

Điều kiện dự án điện mặt trời mặt đất được hưởng mức giá 7,09 cent là có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019, vận hành thương mại trước 31/12/2020. Các dự án khác được xác định giá mua điện thông qua cơ chế đấu thầu cạnh tranh. 

Riêng các dự án tại tỉnh Ninh Thuận nằm trong quy hoạch, vận hành thương mại trước 1/1/2021 được hưởng mức giá 9,35 cent (2.086 đồng) một kWh. Giá mua này cũng chưa gồm thuế VAT và kéo dài trong 20 năm. 

Với các dự án điện mặt trời mái nhà, để được hưởng mức giá 8,38 cent một kWh, dự án phải vận hành phát điện, xác nhận chỉ số công tơ 1/7/2019-31/12/2020. 

Quyết định cũng nêu, EVN có trách nhiệm hạch toán đầy đủ chi phí mua điện các dự án điện mặt trời ký hợp đồng mua bán điện với tập đoàn hoặc đơn vị thành viên, và đưa vào thông só đầu vào trong phương án giá điện bán buôn, bán lẻ hàng năm của tập đoàn.

Tập đoàn này được yêu cầu nghiên cứu đầu tư các giải pháp lưu trữ điện cho hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định khi tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. EVN cũng cần rà soát tiến độ các dự án lưới điện đảm bảo giải toả công suất dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà, không gây quá tải với hệ thống điện quốc gia.

Anh Minh

Theo: VNEXPRESS.NET


Kinh doanh (Tin trước)


Cryptocurrency USDT-BTC on BITTREX

Last
Bid
Ask
High
Low
Vol. BTC
Vol. USDT
Open Buy
Open Sell
Kinh doanh (Tin mới)
Kinh doanh (Tin trước)
Call +84.99.6656.999 for ADS 05