Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Tổng thống Trump là 'kho báu' của những tờ báo ghét ông?

16/10/2020 (06:04:17)

Những tờ báo theo cánh tả của Mỹ chỉ trích nặng lời Tổng thống Trump, nhưng ông cũng thay đổi cả cách họ đưa tin, cũng như trở thành "mồi câu" độc giả hữu ích.

Zing Podcast - Những tờ báo theo cánh tả của Mỹ chỉ trích nặng lời Tổng thống Trump, nhưng ông cũng thay đổi cả cách họ đưa tin, cũng như trở thành "mồi câu" độc giả hữu ích.

Zing Podcast Team

Host: Phát Lê
Biên tập: Thảo Phương
Đồ hoạ: Anh Đồng - Nhân Lê
Kỹ thuật: Bảo Quyên
Hỗ trợ: Trương Khởi

Theo: NEWS.ZING.VN


Thế giới (Tin trước)