Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Áp tiêu chí quốc tế vào Giải thưởng Chất lượng quốc gia

11/01/2019 (15:23:54)

Giải thưởng Chất lượng quốc gia được tổ chức hàng năm do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện từ năm 1996.

Để tham gia, doanh nghiệp phải đáp ứng bảy tiêu chí theo hệ thống Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award – GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương.

Áp tiêu chí quốc tế vào Giải thưởng Chất lượng quốc gia
 
 
Áp tiêu chí quốc tế vào Giải thưởng Chất lượng quốc gia

Bảy tiêu chí có tổng điểm là 1.000, trong đó: Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); hoạch định chiến lược (85 điểm); định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm); quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); kết quả hoạt động (450 điểm).

Thực hiện các tiêu chí này, doanh nghiệp không chỉ được chọn trao giải mà qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm.

Sau hơn 20 năm triển khai, đã có 1.842 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và 44 lượt doanh nghiệp Việt Nam đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương.

Theo: VNEXPRESS.NET


Khoa học Công nghệ (Tin trước)


Cryptocurrency USDT-BTC on BITTREX

Last3993
Bid3993
Ask3996
High4004
Low3966
Vol. BTC333
Vol. USDT1330492
Open Buy1258
Open Sell746
Khoa học Công nghệ (Có thể bạn quan tâm)
Call +84.99.6656.999 for ADS 05