Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Ba bài toán rèn thông minh

13/09/2019 (19:10:46)

Câu 1: Tìm số thay thế các chữ số a, b, c, d để có phép tính đúng. Kết quả là số thập phân được chấp nhận.

Ba bài toán rèn thông minh

>>Đáp án

Câu 2: Bạn hãy tìm quy luật của các số và điền kết quả chính xác thay thế dấu hỏi chấm.

Ba bài toán rèn thông minh - 1

>>Đáp án

Câu 3: Bạn hãy suy đoán, tìm ra quy luật các phép tính trong bảng để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Ba bài toán rèn thông minh - 2

>>Quay lại

Thanh Hằng (Theo The Power of Enjoyment)

Theo: VNEXPRESS.NET


Giáo dục (Tin trước)