Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Ba câu đố thử tài suy luận của bạn

08/02/2019 (18:32:56)

Câu 1: Hình ảnh trên là tất cả mũ trong một cửa hàng. Hình dưới là những chiếc còn lại sau khi khách hàng tới mua một cái. Hãy chỉ ra chiếc mũ đã được khách hàng mua trong vòng 20 giây?

Ba câu đố thử tài suy luận của bạn

>>Xem đáp án

Câu 2: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Ba câu đố thử tài suy luận của bạn - 1

>>Xem đáp án

Câu 3: Hãy chia chiếc đồng hồ thành 6 phần sao cho tổng số giờ ở các phần bằng nhau?

Ba câu đố thử tài suy luận của bạn - 2

>>Xem đáp án

Theo: VNEXPRESS.NET


Giáo dục (Tin trước)