Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Những bức ảnh vui từ cuộc thi ảnh cuộc sống hoang dã hài hước 2019

13/09/2019 (14:30:00)

Cuộc thi ảnh cuộc sống hoang dã hài hước đã bước vào năm thứ 5. Sau những tiếng cười là một thông điệp nghiêm túc từ người sáng lập giải thưởng: "Chúng tôi muốn giương cao biểu ngữ bảo tồn động vật hoang dã. Chúng ta cần quảng bá rộng rãi thông điệp này. Như bạn đã biết, cuộc sống hoang dã đang gặp nguy hiểm trên toàn thế giới, cần phải làm gì đó để bảo vệ và cứu giúp chúng." Mời anh em xem những tấm ảnh khá vui nhộn đã được ban giám khảo chọn ra!

Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-5-5d79efd9a38d0__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-14-5d79efeae221b__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-36-5d79f01a7d64b__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-32-5d79f011a6b0d__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-9-5d79efe11f668__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-27-5d79f0070b3ce__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-28-5d79f0090de79__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-29-5d79f00b2cb4b__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-8-5d79efdf4e8fc__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-3-5d79efd5e14cb__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-20-5d79eff8dc870__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-4-5d79efd7b7a3d__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-1-5d79efd25515b__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-7-5d79efdd32f3c__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-35-5d79f017d612e__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-2-5d79efd4293bc__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-17-5d79eff1aa9ca__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-26-5d79f0052749e__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-34-5d79f015dfa90__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-6-5d79efdb743ba__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-12-5d79efe6a234b__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-10-5d79efe2d085c__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-15-5d79efed7156b__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-24-5d79f000e100a__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-22-5d79effcbed47__880.jpg…
Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-23-5d79efff23b0f__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-18-5d79eff4859bc__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-40-5d79f0238c6d7__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-16-5d79efef91190__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-21-5d79effad7eb6__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-19-5d79eff6f1a79__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-13-5d79efe8a963e__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-37-5d79f01c95738__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-39-5d79f0217aec2__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-11-5d79efe4cbcc3__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-31-5d79f00fa1c9a__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-30-5d79f00d63537__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-33-5d79f0140fa59__880.jpg… Đang tải comedy-wildlife-photography-awards-finalists-2019-38-5d79f01eeec07__880.jpg…

Theo Boredpanda
 

Theo: TINHTE.VN


Khoa học Công nghệ (Tin trước)