Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Phạt kinh doanh đa cấp bất chính hơn 5 tỷ đồng

09/10/2019 (14:44:23)


Bộ Công Thương cho biết, tổng số tiền phạt vi phạm các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong 1,5 năm qua khoảng 5,2 tỷ đồng, trong đó số tiền phạt ghi nhận của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố là 3,6 tỷ. Cùng xử phạt hành chính, Bộ này đã thu hồi 6 giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp, riêng tháng 3 đã có 5 đơn vị bị thu hồi giấy phép.

Theo Bộ Công Thương, hành vi vi phạm và tiền phạt thấp hơn mọi năm do doanh nghiệp đã nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp, lượng doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này ít đi và nhận thức của người tham gia bán hàng đa cấp tăng lên. Các vi phạm chủ yếu được địa phương phát hiện thông qua kiểm tra giám sát hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Tuy nhiên, cơ quan này nhìn nhận, vẫn còn hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng quy định cấp phép bán hàng đa cấp, đăng ký kinh doanh rồi sau đó đem giấy phép này kêu gọi đầu tư và thu lợi. Để chặn nguy cơ kinh doanh đa cấp bất chính, hạn chế rủi ro cho người tham gia, Bộ Công Thương sẽ siết chặt quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Bộ này cũng cho biết, đang nghiên cứu, hoàn thiện quy định thay thế Nghị định 71/2014 về xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, để trình Chính phủ ban hành. Cùng đó, cơ quan quản lý kinh doanh đa cấp sẽ phối hợp với Bộ Y tế thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Anh Minh 

Theo: VNEXPRESS.NET


Kinh doanh (Tin trước)