Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Sáu trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ

04/12/2019 (14:44:15)


Điều này được quy định trong thông tư 21 về quy chế quản lý bằng tốt nghiệp các cấp, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 29/11.

So với Thông tư 19 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung thêm một trường hợp thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ là "do lỗi của cơ quan có thẩm quyền".

Theo đó, sáu trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ gồm: Do hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ; cấp cho người không đủ điều kiện; do người không có thẩm quyền cấp; bị tẩy xóa, sửa chữa; để người khác sử dụng; do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ.

Thông tư 21 năm 2019 cũng ghi rõ, các trường đại học tự chủ thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục đại học. Cơ sở đào tạo giáo viên in phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và được bổ sung thêm biểu tượng, hoa văn in trên văn bằng.

Phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo in theo số lượng đã đăng ký cả các cơ quan có thẩm quyền. Bằng tốt nghiệp THCS do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp; bằng tốt nghiệp THPT do Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo cấp; bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng sư phạm do người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên đó cấp; văn bằng giáo dục đại học do giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng... cấp văn bằng ở trình độ tương ứng cấp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/1/2020.

>>Thông tư 21

Thanh Hằng

Theo: VNEXPRESS.NET


Giáo dục (Tin trước)