Call +84.99.6656.999 for ADS 01

Sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học dễ xin việc không?

11/01/2019 (06:32:47)


Xã hội học là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong giai đoạn hiện nay. Cử nhân ngành này có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, tư vấn hoặc truyền thông.

Em là Lê Hồng Anh. Em đang tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học và muốn biết sinh viên ngành Xã hội học học những gì, cơ hội xin việc sau khi ra trường ra sao. Để trúng tuyển ngành này tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, em cần đạt khoảng bao nhiêu điểm?

Theo thông tin từ ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM:

Sinh viên ngành Xã hội học được học những kiến thức đại cương trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức chuyên ngành xã hội học, phương pháp nghiên cứu xã hội học, kỹ thuật thu thập thông tin.

Khi tốt nghiệp, cử nhân ngành này có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phát triển cộng đồng, an sinh xã hội, quản lý xã hội, giới và phát triển giới, truyền thông đại chúng, quản lý dự án, đô thị, nông thôn, kinh tế…

Đây là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong giai đoạn hiện nay. Sinh viên ra trường có thể hoạt động nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội; giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, cử nhân ngành Xã hội học cũng được tuyển dụng làm công tác quản lý, tư vấn cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau; tham gia công tác xã hội trong trong các cơ quan hoặc các tổ chức, đoàn thể hoặc làm việc trong lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị hành chính, truyền thông, marketing, tư vấn dịch vụ, quản trị kinh doanh...

Năm ngoái, trường lấy điểm chuẩn 20,5 cho tổ hợp xét tuyển C00 và 19,5 điểm cho các tổ hợp A00, D01 và D14. Thí sinh có thể tra cứu chỉ tiêu, điểm chuẩn của 100 trường đại học năm 2018 TẠI ĐÂY để chọn ngành phù hợp.

Mời bạn đọc tư vấn thêm cho bạn Hoàng Yến. Bạn đọc có câu hỏi cần tư vấn gửi về tòa soạn theo địa chỉ email giaoduc@zing.vn.

    Nguyễn Sương

    Theo: NEWS.ZING.VN


    Giáo dục (Tin trước)